PROJEKT "ZAŽELI" - započela podjela potrepština

U sklopu projekta Zaželi – Općina Tovarnik, dana 28. i 29.05.2018.g., podijeljene su
higijenske potrepštine za 140 krajnjih korisnika na području naše općine.
Po predviđenom financijskom proračunu projekta, korisnici će tijekom provedbe projekta
redovito dobivati potrepštine za održavanje osobne kao i higijene stambenog prostora.
Nakon uspješno provedenog postupka javne nabave, odabran je ponuditelj po kriteriju
najniže cijene, što udovoljava uobičajenom načinu provođenja postupka javne nabave.
Proizvodi su primjerenog sastava i na obostrano zadovoljstvo kako korisnika, tako i
zaposlenih žena kojima će sredstva olakšati način održavanja kućanstava krajnjih korisnika.
Cjelokupni iznos za potrepštine, kao i sve druge stavke projekta, financira Europska unija iz
Europskog socijalnog fonda, a Općina Tovarnik po ugovoru od 01.12.2017.g., koristiti će ta
sredstva do 2020.g., preko stavki koje su navedene u projektu.