Oglas za pročelnika/pročelnicu - poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na temelju odredbe članka 20. u vezi s odredbom članka 22. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“
broj 86/08 i 61/11), a u svezi oglasa za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Tovarnik objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje, Ispostava Vukovar dana 22. prosinca 2017. godine te na web
stranici općine, Povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA. 

Popis kandidata koji se pozivaju na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, datum i vrijeme održavanja, obavijesti i upute, opis poslova i podatke o plaći radnog mjesta, te ostale informacije kandidati mogu vidjeti u dokumentima u prilogu.


Dokumenti:

R.Br. Opis Datum Veličina
1 49116325_opis_poslova_i_podaci_o_placi_radnog_mjesta_sluzbenika_procelnik_procelnica_juo_tovarnik.pdf 03.01.2018 102.7kb
2 4907818_oglas_za_procelnika,obavijesti_i_upute.doc 03.01.2018 46.5kb
3 49015792_oglas_za_procelnika___poziv_na_provjeru_znanja.doc 03.01.2018 36kb