NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME U OPĆINU TOVARNIK NA RADNA MJESTA VODITELJA I ASISTENTA PROJEKTA ZAŽELI

Dana 7.11.2017. Načelnica Općine Tovarnik objavljuje Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Općinu  Tovarnik na radna mjesta VODITELJA I ASISTENTA PROJEKTA ZAŽELI te izvore za polaganje pisanog dijela testiranja za navedena radna mjesta.  Isti se dokumenti  objavljuju  na službenoj web stranici  Općine Tovarnik-otvoreni natječaju ( http://www.opcina-tovarnik.com/opcina-tovarnik.php?stranica=17 )


Dokumenti:

R.Br. Opis Datum Veličina
1 1. NAČIN PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI-VODITELJ PROJEKTA ZAŽELI 07.11.2017 47kb
2 1.1. • Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020. 07.11.2017 345kb
3 1.2. • Priprema programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020. Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 07.11.2017 81.5kb
4 1.3. • Upute za korisnike sredstava- Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata fi nanciranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020 07.11.2017 990.6kb
5 2. NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI - ASISTENT PROJEKTA ZAŽELI 07.11.2017 46kb
6 2.1. • Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020 07.11.2017 345kb
7 2.2.• Priprema programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020. Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. 07.11.2017 81.5kb