PONIŠTEN JAVNI POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH

Na temelju članka 9. stavka 5 Odluke o  osnivanju savjeta mladih Općine Tovarnik ( „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br.10/17 ) Odbor za izbor i imenovanje u ime Općinskog vijeća Općine Tovarnik   d o n o s i 

 

ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG   POZIVA  ZA
ISTICANJE KANDIDATURA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH OPĆINE TOVARNIK

 

I.

Poništava se javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Općine Tovarnik objavljen 29. kolovoza 2017. god.

 

Obrazloženje

 

Dana 29. kolovoza 2017. god. na službenim web stranicama objavljen je javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Općine Tovarnik. Do isteka roka za isticanje kandidatura pristiglo je 5 prijava a člankom 9. stavkom 5. Odluke o osnivanju savjeta mladih Općine Tovarnik, predviđeno je da, ukoliko ne bude prijavljeno najmanje 7 kandidata,  Odbor za izbor i imenovanaj će poništiti javni poziv te raspisati novi. Slijedom navedenog odlučeno je kao u toč. I. ove Odluke.

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE 

ZA IZBOR I IMENOVANJA

Franjo Ćuk