KONSTITUIRANO OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOVARNIK

Na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Općine Tovarnik sazvanoj na način i u rokovima predviđenim Zakonom, dana 12.6.2017., za predsjednika Općinsko vijeća Općine Tovarnik jednoglasno, odnosno s 12 glasova svih prisutnih vijećnika, izabran je  Dubravko Blašković čime je Općinsko vijeće Općine Tovarnik konstituirano.

Za prvog dopredsjednika i drugu dopredsjednicu, takodjer jednoslasno,  izabrani su  Tomislav Ciprić i  Melita Mijić.

Vjerujemo da će ovaj saziv Općinskog vijeća Općine Tovarnik biti uspješan u svom radu na korist i zadovoljstvo svih građanki i građana Općine Tovarnik.