Obavijest o radnom vremenu općine

Obavještavamo mještane i poslovne suradnike o radnom vremenu Općine Tovarnik:

 

 

radno vrijeme od 7:00 do 15:00 sati.

 

rad sa strankama od 8:00 do 13:00 sati

 

pauza od 10:00 do 10:30 sati.