godišnji plan raspisivanja natječaja za udruge za 2017. god.

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH NATJEČAJA

ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA KOJE PROVODE
UDRUGE

U OPĆINI TOVARNIK ZA 2017. GODINU

 

Članak 1.

Godišnjim planom javnih natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge u Općini Tovarnik (dalje u tekstu: Godišnji plan) planira se raspisivanje javnih natječaja tijekom 2017. godine.

 Godišnji plan sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava, području, nazivu i planiranom vremenu objave, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava namijenjenom za financiranje pojedinog programa odnosno projekta, očekivanom broju programa i projekata koji će se ugovoriti za financiranje i ovisno ovrsti javnog natječaja druge podatke.

 

Članak 2.

OpćinaTovarnik zadržava pravo ažuriranja Godišnjeg plana tijekom tekuće godine.

 

Članak 3.

Godišnji plan utvrđuje se u Tablici koja se nalazi u prilogu i sastavni je dio ovog akta.

 

Članak 4.

Ovaj  Godišnji plan stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na službenim  web stranicama  Općine Tovarnik.

                                                                                  NAČELNICA
OPĆINE TOVARNIK

                                                                                 Ruža  V. Šijaković, oec. 

 


Dokumenti:

R.Br. Opis Datum Veličina
1 GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA ZA UDRUGE ZA 2017. GOD. 02.02.2017 27kb