POZIV UDRUGAMA NA PODNOŠENJE IZVJEŠĆA O REALIZACIJI PROJEKATA FINANCIRANIH OD STRANE OPĆINE TOVARNIK U 2016. GOD.

Pozivamo sve udruge, koje to još nisu učinile, da do 31.1.2017. podnesu izvješće o sufinanciranim projektima i programima od strane Općine Tovarnik u 2016. godini. Ukoliko je jedna udruga imala više projekata, svaki projekt  mora biti na zasebnom obrascu ( C2- opisno izvješće i C3-financijsko izvješće ). Obrasce možete preuzeti s naših web stranica. Molimo Vas da u prilogu dostavite i sve dokaze ( ponude, narudžbenice, predračune, račune, otpremnice, fotografije i sl. ) o namjenskom utrošku sredstava.

 

Ukoliko Udruge ne dostave izvješće ili dostavljenim izvješćem ne dokažu  namjensko trošenje proračunskih sredstava, aktivirat ćemo bjanko zadužnicu koja nam je dostavljena prilikom potpisivanja ugovora u sufinanciranju projekta/programa.


Dokumenti:

R.Br. Opis Datum Veličina
1 obrazac C3, financijski izvještaj 23.01.2017 85.5kb
2 obrazac C2, opisni izvještaj 23.01.2017 114.5kb