Javni poziv za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2016./2017.

Općina Tovarnik poziva sve studente preddiplomskih i diplomskih, stručnih i sveučilišnih studija, od prve do posljednje godine studija, s prebivalištem na području Općine Tovarnik, a koji već ne primaju stipendiju iz drugih izvora, te koji nisu ponavljači godine za koju podnose zahtjev za stipendiju, da podnesu zamolbu za stipendiju Općine Tovarnik za akademsku godinu 2016/2017., najkasnije do 17. veljače 2017. god., osobno ili poštom na adresu: Općina Tovarnik, Općinsko vijeće, A. G. Matoša 2, 32 249 TOVARNIK, s naznakom „Za Povjerenstvo za dodjelu stipendija“.

 

 Uz zahtjev za stipendiju potrebno je priložiti:
1. presliku važeće osobne iskaznice
2. potvrdu fakulteta o statusu redovnog studenta i upisanoj godini studija, iz koje je jasno vidljivo da ne ponavljaju upisanu godinu
3. izjavu o neprimanju druge stipendije, ovjerenu kod javnog bilježnika

 

Nepravodobni i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

 

Stipendija je godišnja i dodjeljuje se za razdoblje od deset mjeseci, odnosno period od rujna 2016 . do lipnja 2017.


Ukupan iznos za stipendiranje osiguran u proračunu Općine Tovarnik za 2017. god, podijelit će se na broj studenata koji ispunjavaju uvjete ovoga javnog natječajnog poziva, tako da će svaki student dobiti jednak mjesečni iznos, ali najviše do 700,00 kn mjesečno po studentu.

 

 


Dokumenti:

R.Br. Opis Datum Veličina
1 39316271_javni_natjecaj_za_stipendije_2017..pdf 18.01.2017 398kb