OBAVIJEST O ODVOZU KOMUNALNOG OTPADA

Obavještavamo mještane Općine Tovarnik da je u ponovljenom postupku davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja biorazgradivog i komunalnog otpada na području Općine Tovarnik izabran, kao najpovoljniji, novi koncesionar EKO-FLOR PLUS d.o.o.

Slijedom navedenog, privremeni koncesionar Strunje trade, dana 22.12.2016. godine pokupiti će sve kante od 240 litara i 60 litara, a novi koncesionar će podijeliti svoje u što kraćem roku.
Kante od 120 litara novi koncesionar preuzeo je od Strunje tradea te one i dalje ostaju u upotrebi, ali će EKO-FLOR PLUS na njih staviti naljepnice sa svojim logom.

Dana 29. prosinca 2016. godine odvoz otpada izvršiti će EKO-FLOR PLUS.
Zahvaljujemo se svim mještanima na strpljenju u dugotrajnom postupku izbora koncesionara te molimo za još malo razumijevanja u razdoblju preuzimanja koncesije i podjele kanti od novog koncesionara.

Novi cjenik nalazi se na stranicama Općine Tovarnik.

Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja stojimo na raspolaganju.