PRISTUP INFORMACIJAMA

5. SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Mirjana Matizović, A. G. Matoša 2, 32249 Tovarnik

e-mail: opcina.tovatnik@vu.t-com.hr, 

tel: 032/524-023 faks: 032/524-022

mob: 099/269 36 32

 

 

6. SLUŽBENIK ZA NEPRAVILNOSTI

Ika Marukić, A. G. Matoša 2,32249 Tovarnik

tel: 032/524-024; faks: 032/524-022

mob: 099 269 3634

e-mail: ika.marukic@opcina-tovarnik.hr