OPĆINSKO VIJEĆE - SAZIV 2009-2013

ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA ( 10. sjednica, 6.12.2010.)

ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA ( 18. sjednica, 03.02.2012.)

ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA ( 25. sjednica, 06.04.2013.)

Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije