Projekti

1. PROJEKT REKONSTRUKCIJE CESTE U ULICI VRLJEVAC U NASELJU TOVARNIK

 

Prosinac 2016.

 

Dana 5. prosinca 2016. Općina Tovarnik je sklopila ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU  o sufinanciranju projekta "Rekonstrukcija ceste Vrljevac u naselju Tovarnik" kojim se obvezala sufinancirati rekonstrukciju loše i dotrajale ceste u ulici Vrljevac, na potezu od glavne ceste D46 do prvog raskrižja ( 270 m1, odnosno 1297m2 ) u iznosu od 120.000,00 kn. Vrijednost investicije je 192.956,26 kn, a preostali iznos  od 72.956,26 kn je financirala Općina Tovarnik iz proračuna za 2016. god.

 

U 2017. god. očekujemo nastavak rekonstrukcije iste ceste, od križanja s ulicom A. Stepinca pa do njezina kraja, te vjerujemo kako će MRRFEU i u 2017. godini osigurati potrebna sredstva za nastavk ovoga projekta.

 

 

Svibanj 2017.

 

25. ožujka 2017. god. Općina Tovarnik i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondove EU su potpisali Ugovor o sufinanciranju rekonstrukcije ceste Vrljevac u naselju Tovarnik i to drugi dio ceste od križanja s ulicom A. Stepinca do križanja s ulicom 30. svibnja., ukupno 397 m1, odnosno 1.906 m2 ceste.

 

Ukupna vrijednost ugovora o rekonstrukciji ceste, nakon provedenoga postupka jednostavne nabave,  je iznosila 274.636,67 kn, a po realizaciji, nakon izvršenih radova, 269.440,30  te dodatnoh 4.200,00 kn za troškove nadzornog inženjera, od čega je 150.000,00 kn odnosno 55  % sufinanciralo MRRFEU ( prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice –PORLZ 2017 )  a 123.640, 30 kn odnosno 45 % Općina Tovarnik iz osiguranih proračunskih stredstava za 2017. god.

 

Zahvaljujemo   Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU što su prepoznali potrebe građana Općine Tovarnik te se radujemo daljnjem najavljenom nastavku suradnje na provedbi razvojnih projekata u Općini Tovarnik.

 

2. PROJEKT CompetenceNET

Projekt competenceNET je sufinanciran sredstvima EU programa  –  Prekogranična suradnja Hrvatske  s  Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom.