Savjetovanja s javnošću

2. ZATVORENA SAVJETOVANJA

3. OTVORENA SAVJETOVANJA

5. INFORMIRANJE I SUDJELOVANJE JAVNOSTI I ZAINTERESIRANE JAVNOSTI U PITANJIMA ZAŠTITE OKOLIŠA