Savjetovanja s javnošću

2. OTVORENA SAVJETOVANJA

4. INFORMIRANJE I SUDJELOVANJE JAVNOSTI I ZAINTERESIRANE JAVNOSTI U PITANJIMA ZAŠTITE OKOLIŠA