Savjetovanja s javnošću

1. PLAN SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

2. OTVORENA SAVJETOVANJA

3. ZATVORENA SAVJETOVANJA