Savjetovanja s javnošću

2. ZATVORENA SAVJETOVANJA

3. ZATVORENA SAVJETOVANJE

5. INFORMIRANJE I SUDJELOVANJE JAVNOSTI I ZAINTERESIRANE JAVNOSTI U PITANJIMA ZAŠTITE OKOLIŠA