Savjetovanja s javnošću

3. ZATVORENA SAVJETOVANJE

5. INFORMIRANJE I SUDJELOVANJE JAVNOSTI I ZAINTERESIRANE JAVNOSTI U PITANJIMA ZAŠTITE OKOLIŠA

2. ZATVORENA SAVJETOVANJA