USTROJ OPĆINE TOVARNIK

IZVRŠNO TIJELO

 • Načelnica Općine Tovarnik, Ruža Veselčić- Šijaković, oec.
 • Zamjenik Načelnice Općine Tovarnik, Jasmin Budinski, ing.prometa

 

PREDSTAVNIČKO TIJELO-OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOVARNIK

 1. Dubravko Blašković( lista grupe  birača ), predsjednik
 2. Tomislav Ciprić ( lista grupe  birača ), prvi podpredsjednik
 3. Melita Mijić ( HDZ ), druga podpredsjednica
 4. Franjo Ćuk ( lista grupe birača )
 5. Josip Dević ( lista grupe birača )
 6. Ljiljana Alivojvodić ( lista grupe birača )
 7. Marta Balić ( lista grupe birača )
 8. Katica Matić ( lista grupe birača )
 9. Tatjana Vuko Pejak ( HDZ )
 10. Marijan Filić ( HDZ )
 11. Zlatko Kvesić ( HDZ )
 12. Marijan Balić ( HDZ )
 13. Dražen Beljo ( HDZ )


UPRAVNO TIJELO - jedinstveni upravni odjel

Službenici i namješetnici JUO

 

1. Elizabeta Širić, dipl.iur., pročelnica JUO
2. Mirjana Matizović, administrativna tajnica
3. Ika Marukić, referent za računovodstveno-financijske poslove
4. Zlatko Grbešić, referent za komunalne poslove
5. Anica Mijoković, čistačica
6. Zoran Ilić, komunalni djelatnik
7. Predrag Perica, komunalni djelatnik
8. Josip Lukić, komunalni djelatnik
9. Danijel Marjanović, bagerist