KONTAKT

 

Općina Tovarnik
Antuna Gustava Matoša 2
32249 Tovarnik
Vukovarsko srijemska županija
Republika Hrvatska

 

E-mail: opcina.tovarnik1@vu.t-com.hr
Fax: +385 32 524 022
Telefon: +385 32 524 023
   
  http://www.opcina-tovarnik.hr

 

 

  • NAČELNICA OPĆINE TOVARNIK: RUŽA VESELČIĆ- ŠIJAKOVIĆ, oec., mob. 099/204 41 38, tel: 032/550-946;e-mail_ opcina.tovarnik1@vu.t-com.hr
  • ZAMJENIK NAČELNICE OPĆINE TOVARNIK: JASMIN BUDINSKI, ing.prometa, mob: 099 807 61 10, tel:032/524-931; e-mail: opcinatovarnik@gmail.com
  • PROČELNICA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE TOVARNIK, ELIZABETA ŠIRIĆ, dipl.iur., mob:099 812 37 94; tel: 032/550-947;, e-mail: opcinatovarnik@gmail.com
  • REFERENT ZA KOMUNALNE POSLOVE, ZLATKO GRBEŠIĆ- mob: 099/269 36 31,tel:032/524-930 e-mail: opcinatovarnik@tovarnik.tcloud.hr
  • REFERENTICA  ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE, IKA MARUKIĆ- mob: 099/269 36 34,tel: 032/524-024 e-mail: ika.marukic@opcina-tovarnik.hr
  • REFERENTICA ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE, MIRJANA MATIZOVIĆ- mob: 099/269 36 32,tel: 032/524-023 e-mail: opcina.tovatnik@vu.t-com.hr 

 

 

OSOBA ZA INFORMIRANJE

Mirjana Matizović

A. G. Matoša 2, 32249 Tovarnik

e-mail: opcina.tovatnik@vu.t-com.hr

tel:032/524-023; faks:032/524-022; mob: 099/269 36 32

 

 

OSOBA ZA NEPRAVILNOSTI

Ika Marukić

A. G. Matoša 2, 32249 Tovarnik

e-mail: ika.marukic@opcina-tovarnik.hr

tel: 032/524-024; faks: 032/524-022; mob: 099/269 36 34