KONTAKT

 

Općina Tovarnik
Antuna Gustava Matoša 2
32249 Tovarnik
Vukovarsko srijemska županija
Republika Hrvatska

 

E-mail: opcina.tovarnik1@vu.t-com.hr
Fax: +385 32 524 022
Telefon: +385 32 524 023
   
  http://www.opcina-tovarnik.hr

 

 

 

 

OSOBA ZA INFORMIRANJE

Mirjana Matizović

A. G. Matoša 2, 32249 Tovarnik

e-mail: opcina.tovatnik@vu.t-com.hr

tel:032/524-023; faks:032/524-022; mob: 099/269 36 32

 

 

OSOBA ZA NEPRAVILNOSTI

Ika Marukić

A. G. Matoša 2, 32249 Tovarnik

e-mail: ika.marukic@opcina-tovarnik.hr

tel: 032/524-024; faks: 032/524-022; mob: 099/269 36 34