OPĆINSKO VIJEĆE - SAZIV 2013-2017

ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA ( 1. radna sjednica, 27.06. 2013.)

ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA (11. sjednica, 10.03.2015.)

ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA ( 12. sjednica, 22.04.2015.)

OPĆINSKO VIJEĆE ( 20. svečana sjednica, 13.6.2016. )

ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA ( 24. sjednica, 20.12.2016. )

OPĆINSKO VIJEĆE ( 25. svečana sjednica, 28.12.2016. )

ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA ( 26. sjednica, 21. 3.2017. )

Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske-županije